Historie

Het is in het najaar van 1993 als een 15-tal vrienden spontaan besluiten om een H.Mis ter gelegenheid van een 25-jarig huwelijk van een bevriend echtpaar muzikaal op te luisteren in de bekende Kapel van Genooi. De meeste mannen hadden al wat ervaring met zang opgedaan bij het Politiekoor in Venlo. Dit zou een eenmalig gelegenheids-optreden worden, maar dat pakte toch heel anders uit.

De mannen vonden opnieuw het plezier in het zingen en beleefden veel plezier tijdens de onregelmatige repetities die ze hadden voor dit ene optreden. Zij spraken af om ook na het optreden nog eens af en toe bij elkaar te komen om te repeteren.

Aanvankelijk werd onregelmatig gerepeteerd onder leiding van Wim van Gardingen in basisschool "de Meule" in de Molenstraat te Venlo. De naam van het koor werd hiervan afgeleid nadat eerst enkele minder geschikte naamvarianten waren geopperd.

Het enthousiasme bleef groeien waardoor eind 1994 plannen werden gemaakt om het koor verder gestalte te geven. Voortaan ging "Venloos Mannenkoor de Meulezengers" wekelijks repeteren op de donderdagavond in een eigen repetitielokaal aan de Groenstraat in Venlo. Al snel hadden de repetities een aantal optredens tot gevolg, o.a. enkele malen een sfeervolle H.Mis op Kerstavond in de H.Hartkerk in Venlo.

In 2001 nam de heer Pieter Bongaerts de directie van het koor op zich. Onder zijn leiding groeide het koor zowel in aantal alsook in kwaliteit. Bovendien vonden er de nodige veranderingen in het repertoire plaats. Met eigen arrangementen wist het koor zich een eigen positie te verwerven in de wereld van mannenkoren. In die periode bouwden de Meulezengers ook een eigen repetitielokaal in een loods bij een van de leden. Deze eigen ruimte, " 't Meulehônk", biedt alle faciliteiten om de muzikale aspiraties van het koor waar te maken. Steeds meer werd gebruik gemaakt van andere muzikale kwaliteiten van de leden. Met accordeon, gitaar, drum en blaasinstrumenten wordt waar mogelijk extra cachet aan een lied gegeven. Na 10 jaar vond Pieter het tijd de dirigeerstok uit handen te geven en in januari 2012 nam Marianne Scherjon de muzikale leiding op zich.


In 2018 bestond het koor uit 55 zingende leden en gooit het hoge ogen bij concerten en optredens. Vooruitlopend op het 25 jarig jubileum werd een reis naar Duitsland gemaakt, waar op enkele plaatsen een uitvoering werd gegeven. Het 25 jarig jubileumconcert op 27 oktober 2018 wordt door velen als het hoogtepunt van de vereniging tot op heden gezien. In een met ruim 700 bezoekers gevulde Maaspoort te Venlo werd een prachtig, avondvullend concert gegeven, samen met het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo en solisten Suzanne Seegers (Suus), Nienke Nasserian en Roel Daniels-Peeters. Voor een samenvatting van dit concert klik hier. Ook in 2019 werd weer een succesvol eigen concert verzorgd, ditmaal in Domani in Venlo, samen met Lilly Jan Young en Sandor Sturbl (Nederlandse musicalversie Peter Pan). In 2020 viel de hele wereld, en zeker de muziek en amusementswereld stil bij de uitbraak van de ‘corona-pandemie’. De Meulezengers was een van de eerste koren in het land dat van start ging met digitale repetities via ‘Zoom’, ieder thuis achter zijn eigen scherm aangestuurd door de dirigent, die ook digitaal de touwtjes in handen hield. Zo werd door een ieder thuis een eigen muziekopname en filmpje gemaakt van “What a wonderful world’ (Louis Armstrong), dat nadien zowel muzikaal als visueel bij elkaar werd gebracht en werd gepresenteerd op YouTube. Een leuk spontaan succes, dat tot op heden al meer dan 16.000 keer werd bekeken.

Zo wordt er continu gewerkt aan nieuw en vernieuwend repertoire en verdere groei van het muzikale niveau. Ook wordt veel energie gestoken in het enthousiasmeren van andere mannen om het zingen als hobby te ontdekken. Bij voldoende deelname worden met regelmaat workshops zang gehouden waarin op een leuke manier kennis gemaakt wordt met het zingen in koorverband.

Het gelegenheidskoortje van toen, waarover nogal eens laatdunkend gesproken werd, is uitgegroeid tot een volwassen koor met volwassen aspiraties. Een koor dat met vertrouwen en vol plannen en ideeën naar de toekomst kijkt! Met de eervolle titel "VNK-Inspiratiekoor 2023/2024" gaan we proberen de mannenkoorwereld in beweging te krijgen. Want zingen is en blijft een van de mooiste hobby's die er zijn!