Historie

Het is in het najaar van 1993 als een 15-tal vrienden spontaan besluiten om een H.Mis ter gelegenheid van een 25-jarig huwelijk van een bevriend echtpaar muzikaal op te luisteren in de bekende Kapel van Genooi. De meeste mannen hadden al wat ervaring met zang opgedaan bij het Politiekoor in Venlo. Dit zou een eenmalig gelegenheids-optreden worden, maar dat pakte toch heel anders uit.

De mannen vonden opnieuw het plezier in het zingen en beleefden veel plezier tijdens de onregelmatige repetities die ze hadden voor dit ene optreden. Zij spraken af om ook na het optreden nog eens af en toe bij elkaar te komen om te repeteren.

Aanvankelijk werd onregelmatig gerepeteerd onder leiding van Wim van Gardingen in basisschool "de Meule" in de Molenstraat te Venlo. De naam van het koor werd hiervan afgeleid nadat eerst enkele minder geschikte naamvarianten waren geopperd.

Het enthousiasme bleef groeien waardoor eind 1994 plannen werden gemaakt om het koor verder gestalte te geven. Voortaan ging "Venloos Mannenkoor de Meulezengers" wekelijks repeteren op de donderdagavond in een eigen repetitielokaal aan de Groenstraat in Venlo. Al snel hadden de repetities een aantal optredens tot gevolg, o.a. enkele malen een sfeervolle H.Mis op Kerstavond in de H.Hartkerk in Venlo.

In 2001 nam de heer Pieter Bongaerts de directie van het koor op zich. Onder zijn leiding groeide het koor zowel in aantal alsook in kwaliteit. Bovendien vonden er de nodige veranderingen in het repertoire plaats. Met eigen arrangementen wist het koor zich een eigen positie te verwerven in de wereld van mannenkoren. In die periode bouwden de Meulezengers ook een eigen repetitielokaal in een loods bij een van de leden. Deze eigen ruimte, " 't Meulehônk", biedt alle faciliteiten om de muzikale aspiraties van het koor waar te maken. Steeds meer werd gebruik gemaakt van andere muzikale kwaliteiten van de leden. Met accordeon, gitaar, drum en blaasinstrumenten wordt waar mogelijk extra cachet aan een lied gegeven. Na 10 jaar vond Pieter het tijd de dirigeerstok uit handen te geven en in januari 2012 nam Marianne Maessen-Scherjon de muzikale leiding op zich.


Nu, 2019, bestaat het koor uit 55 zingende leden en gooit het hoge ogen bij concerten en optredens. Er wordt continu gewerkt aan nieuw en vernieuwend repertoire en verdere groei van het muzikale niveau. Ook wordt veel energie gestoken in het enthousiasmeren van andere mannen om het zingen als hobby te ontdekken. Bij voldoende deelname worden met regelmaat workshops zang gehouden waarin op een leuke manier kennis gemaakt wordt met het zingen in koorverband

Het gelegenheidskoortje van toen, waarover nogal eens laatdunkend gesproken werd, is uitgegroeid tot een volwassen koor met volwassen aspiraties. Een koor dat met vertrouwen en vol plannen en ideeën naar de toekomst kijkt!