De dirigent

De Meulezengers staan onder leiding van dirigente Marianne Scherjon

Marianne Scherjon (11-11-1965) volgde op jonge leeftijd al lessen piano, electrisch orgel en dwarsfluit aan de muziekschool in Venlo. Nadat ze het Atheneum had afgerond aan het Venlose Collegium Marianum, studeerde ze aan het Maastrichts Conservatorium de hoofdvakken piano klassiek en zang lichte muziek. Als kind zong Marianne zelf bij het Jeugd- & Jongerenkoor H.Hart en vanaf 1988 werd ze hiervan dirigent. Met dit koor behaalde zij in 1990 de titel 'Limburgs jeugdkoor van het jaar'. Vanaf het 35 jarig jubileum heeft het koor een nieuwe naam: Vocalgroup In the Mood. Schooljaar 2013-2014 vierde dit koor haar 40-jarig jubileum en was zij al 25 jaar dirigente van deze vereniging. Na 29 jaar gaf zij het stokje over aan een nieuwe dirigent.

Vanaf 1991 was ze, eerst als pianodocente en later ook als zangdocente van de musicalopleiding, verbonden aan de Stichting Kunstzinnige Vorming Noord-Limburg in Venlo. Van 1999 tot 2006 was Marianne 2e dirigent bij het Venloos Gemengd Koor. Naast haar verbondenheid met dat koor zong Marianne meer dan twaalf jaar bij het Kamerkoor Cantate uit Venlo.

In 1984 is zij lid geworden van het Franciscuskoor Venlo, waar zij later ook de functie van 2e dirigent vervulde en na Gerard Franck's overlijden in juni 2006 is zij benoemd tot 1e dirigent van het Franciscuskoor. Daarnaast dirigeert zij het ensemble "De Oldtimers" en het carnavalsensemble "Good Gestump". Voor de Venlose revue van 2005 "Altièd 't zelfde leedje" evenals de revue van 2010 "De slaag um 't Jaomerdal" en de revue van 2016 "Schoëne schien" heeft zij alle koorwerken ingestudeerd en tevens de muzikale leiding tijdens de CD opnames in handen gehad.In mei 2008 is zij geslaagd voor haar Bachelor-examen koordirectie, met prima cijfers en een aanbeveling om door te studeren voor haar Master-titel. In juli 2010 behaalde zij haar Master-diploma koordirectie met een uitvoering van de "Messa di Gloria" van G. Puccini, uitgevoerd door het Limburgs Symfonie Orkest, het Franciscuskoor Venlo uitgebreid met projectzangers/-zangeressen, waarbij de tenor Hubert Delamboye en de bariton Frans Kokkelmans als solisten optraden.

Sinds 1993 maakt Marianne, als 2e dirigent, deel uit van de directie van de Koninklijke Zangvereniging Venlona. Hiervan heeft zij in juli 2011 afscheid genomen. Naast de koren geeft zij les in haar privépraktijk voor piano en zang en sinds schooljaar 2011-2012 is zij bovendien werkzaam als zangdocente en docente liedbegeleiding aan het Kunstencentrum Venlo.

In 2012 is zij gevraagd om een projectkoor samen te stellen voor de opening van de Floriade samen met het Limburgs Symfonie Orkest, Rowwen Heze en Chantal Janssen. Vanaf 2012 is zij een projectkoor gestart, Coro Classico, dat jaarlijks haar medewerking verleend aan Viva Classic Live een muziekspektakel van Sef Thissen met L'Orchestra Particolare (bekend van het tv-programma "Una Voce Particolare") o.l.v. Maurice Luttikhuis.

Sinds januari 2012 is zij dirigente van Mannenkoor de Meulezengers uit Venlo.

Van januari tot en met juni 2013 heeft zij Hennie Ramaekers vervangen als dirigent bij het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecillia. Verder was ze van 2010 tot 2012 als assistent hoofdvak koordirectie werkzaam aan het Conservatorium van Maastricht.