Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook Mannenkoor de Meulezengers een bestuur.

Her bestuur van de Meulezengers bestaat uit 5 leden:

  • Leo Steegs - Voorzitter
  • Carol Caubo - Vice Voorzitter
  • Henny de Bruin - Secreataris
  • Rob van Onna - Tweede Secretaris
  • Theo Nagelmakers - Penningmeester

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 5 jaar.

De vereniging houdt 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering in de maand maart of april.